انسان موفق - اعتماد به خدا

مهارت های عمومی

 • استاد:دکتر شاهین فرهنگ
 • تعداد کاربران:161626
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس دکتر فرهنگ در 8 جلسه به بیان رازهای موفقیت می پردازد همه ما تا به حال درباره افراد موفق و رمز و رازهایی درباره چگونگی رسیدنشان به موفقیت مطالبی خوانده‌ایم یا حرفهایی شنیده‌ایم؛ آنچه پیش رویتان است شاید اندکی متفاوت از آنهایی باشد که خوانده یا شنیده‌اید. در درس "رازهای موفقیت مردان بزرگ2" مطالب زیر ارائه می شود: استفاده از عبارت‌های تاکیدی ، مثبت اندیشی ، تدفین و دفع «نمی توانم ها»، شروط به نتیجه رسیدن تلقین، عوض کردن جریان منفی و عدم توجه به آن،

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: استفاده از عبارت‌های تاکیدی
 • جلسه دوم: مثبت اندیشی
 • جلسه سوم: ادامه بحث مثبت اندیشی
 • جلسه چهارم: تلقین و دفن نمی توانیم ها
 • جلسه پنجم:شروط به نتیجه رسیدن تلقین
 • جلسه ششم: عوض کردن جریان منفی و عدم توجه به آن
 • جلسه هفتم: نگرانی‌ها چگونه ما را از پا می اندازند
 • جلسه هشتم: بحث خواستن و شیوه اعتماد به خداوند
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما