تاریخ زندگی امام‌کاظم،امام رضا،امام‌جوادعلیهم‌السلام

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

این درس توسط حجت الاسلام اسکندری در 6 جلسه بیان گردیده استاد در ادامه سلسله مباحث تاریخ امامت، به زندگی امام کاظم (ع) می پردازند. پس از بررسی شخصیت عظیم و شیوه ی تربیتی امام (ع) به اوضاع سیاسی آن دوران پرداخته و زمانه ی امامت امام رضا (ع) را مورد بررسی قرار می دهد. مواجهه امام (ع) با شیعیان ایران و قیام علویان نیز از مسائل پرداخته شده در این درس است. در استاد در ادامه به زندگی امام جواد (ع) از ولادت تا شهادت ایشان پرداخته و برخی از تدابیر مهم و جایگاه عظیم علمی ایشان توضیح داده شده است.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: زندگی و شخصیت امام کاظم علیه السلام
  • جلسه دوم: روش های تربیتی امام کاظم علیه السلام
  • جلسه سوم: اوضاع سیاسی دوران امام رضا علیه السلام و قیام‌های علویان
  • جلسه چهارم: امام رضا(علیه السلام) و شیعیان ایران
  • جلسه پنجم: امام جواد علیه السلام حیات تا شهادت
  • جلسه ششم: تدبیر امام جواد علیه السلام در مساله خلق قرآن
  • آزمون پایانی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما