جنبش‌ دانشجویی

فرهنگ و سیاست

 • استاد:دکتر قربانی
 • تعداد کاربران:81914
 • تعداد جلسات: 3
 • مدت زمان دوره: 90 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس دکتر محمد قربانی در 3 جلسه به جنبش دانشجویی و جوانب آن می پردازد با توجه به نقش کم نظیر جنبش های دانشجویی در دانشگاه ها درس "آشنایی با جنبش های دانشجویی انقلاب اسلامی" به تبارشناسی تاریخی جنبش دانشجویی ، تقسیمات جنبش های دانشجویی و آسیب شناسی جنبش دانشجویی می پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: تبارشناسی تاریخی جنبش دانشجویی
 • جلسه دوم: تقسیمات جنبش‌های دانشجوئی
 • جلسه سوم: آسیب‌شناسی جنبش دانشجویی
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما