مولفه های تربیتی خانواده موفق

مهارت های عمومی,مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی

داستان این دوره:

در این درس دکتر امیرحسین بانکی‌پور و دکتر عبدالرضا کردی در 6 جلسه به عناصر تربیتی خانواده موفق می‌پردازند خانواده از جایگاه ویژه و پراهمیتی برخوردار است که با توجه به این جایگاه ویژه، درس "آشنایی با مولفه های خانواده موفق" به مباحثی از جمله: عناصر اصلی در تعریف خانواده و عوامل تقویت و تحکیم آن، عوامل تقویت و تحکیم خانواده، مدیریت روابط محرم و نامحرم و معیارهای انتخاب همسر می‌پردازد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول:عناصر اصلی در تعریف خانواده و عوامل تقویت و تحکیم آن
  • جلسه دوم:خانواده مطهر و متعالی در قرآن
  • جلسه سوم: عوامل تقویت و تحکیم خانواده(دکتر کردی)
  • جلسه چهارم: تشخیص زمان مناسب برای ازدواج (دکتر کردی)
  • جلسه پنجم: مدیریت روابط محرم و نامحرم (دکتر کردی)
  • جلسه ششم: معیارهای انتخاب همسر (دکتر کردی)
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما