مسائل اقتصادی و تربیتی در خانواده

مهارت های عمومی,مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی

 • استاد:دکتر ابراهیم رزاقی
 • تعداد کاربران:30498
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس دکتر ابراهیم رزاقی و دکتر علی قائمی در 6 جلسه به موضوع اقتصاد خانواده می‌پردازند درس "آشنایی با مسائل اقتصادی و تربیتی خانواده" همانطور که از نام این درس پیداست به مدیریت اقتصادی و تعریف و اهداف تربیت می پردازد و سعی دارد به اصلاح الگوی مصرف خانواده و تربیت فرزندانی صالح به خانواده‌ها کمک نماید.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: تعریف مدیریت، تفاوت مدیریت خانواده و مدیریت یک بنگاه اقتصادی
 • جلسه دوم: مدیریت هزینه‌های خانواده
 • جلسه سوم: اصلاح الگوی مصرف خانوار
 • جلسه چهارم: تاثیر سبک زندگی بر مصرف و هزینه‌های خانواده
 • جلسه پنجم: تعریف تربیت، اهداف تربیت(دکتر علی قائمی)
 • جلسه ششم: تفاوت‌های روش‌های تربیت در سنین مختلف (دکتر علی قائمی)
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما