فراماسونری، پلورالیسم و فمینیسم

فرهنگ و سیاست,معرفت شناسی سطح 3

داستان این دوره:

در این درس دکتر خسروپناه در 7 جلسه به روند شناسی فرهنگ معاصر ایران می‌پردازد تاریخ معاصر ایران دورانی از تاریخ ایران است که با به قدرت رسیدن سلسله قاجار توسط آقا محمد خان قاجار شروع می‌شود و تا سرنگونی سلسله پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه می‌یابد. درس "روندشناسی فرهنگ ایران معاصر 1" سعی دارد دانش پذیر را با جریانات فرهنگی ایران معاصر از قبیل فراماسونری، ابتذال فرهنگی در سینما و موسیقی، شناخت اجمالی فرق نوظهور و شیطان پرستی در جامعه ایران معاصر آ

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: توضیح و تعریف بعضی اصطلاحات درس
  • جلسه دوم: آشنائی با فراماسونری
  • جلسه سوم: ابتذال فرهنگی در سینما و موسیقی
  • جلسه چهارم: شناخت اجمالی فِرَق نوظهور و شیطان پرستی
  • جلسه پنجم: انواع جریان‌های سکولار
  • جلسه ششم: جریان کثرت گرایی دینی یا پلورالیزم
  • جلسه هفتم: فمینیزم؛ رویکرد اخلاق ستیزانه
  • آزمون پایانی و دریافت گواهی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما