فرازهایی ازصحیفه سجادیه-اول

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام سیدحمید حسینی در 6 جلسه به شرح و توضیح فرازهایی از صحیفه سجادیه می‌پردازد مطالب این درس بر دایره صحیفه سجادیه چرخیده و به آشنا نمودن دانشجویان با مترجمین، مفسرین، شارحین، نکات شاخص، راه‌های شناخت خدا، امکان شناخت صفات خدا، فلسفه دعا و بحث توبه در صحیفه سجادیه پرداخته است.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: آشنایی با صحیفه سجادیه، مترجمین، مفسرین، شارحین
  • جلسه دوم: نکات شاخص در صحیفه سجادیه
  • جلسه سوم: راه‌های شناخت خدا، عقل و استدلال، دل و شهود
  • جلسه چهارم: امکان شناخت ویژگی‌های خدا
  • جلسه پنجم: فلسفه دعا از منظر صحیفه سجادیه
  • جلسه ششم: توبه، پاک کننده اثر عمل نادرست
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما