نفوذ درپشت جبهه انقلاب

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

در این درس استاد رحیم پور ازغدی در 4 جلسه به بحث نفوذ می پردازد

نفوذ مسئله‌ی مهمّی است بنده هم که این را عرض میکنم نه به خاطر این است که حالا یک احتمالی به ذهنم می‌آید که ممکن است نفوذ کنند؛ نه، ما از خیلی چیزها مطّلعیم؛ از خیلی حوادثی که دارد در کشور رخ میدهد که غالباً عموم مردم یا حتّی خیلی از خواص مطّلع نمیشوند ما مطّلع میشویم. من از روی اطّلاع دارم عرض میکنم که برنامه‌ی نفوذ در کشور یک برنامه‌ی جدّی استکبار است، برنامه‌ی جدّی آمریکایی‌ها است؛ دارند دنبال میکنند که نفوذ کنند.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول - نقیصه مشروطه خواهی
  • جلسه دوم - مشروطه و شوالیه های فرنگی
  • جلسه سوم - مبارزه علیه التقاط
  • جلسه چهارم - انقلابی که فرزندانش را نمی خورد
  • آزمون و دریافت گواهی پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما