نظام سیاسی وحکومتی در اسلام

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی سطح 1

داستان این دوره:

این درس توسط دکتر خسروپناه در 5 جلسه بیان گردیده است در این درس استاد ابتدا به اصطلاحات و علوم سیاسی و سپس مبانی اندیشه سیاسی در اسلام می‌پردازد و در ادامه انواع مدل‌های و ارکان حکومت همینطور مشروعیت و مقبولیت حاکم بیان نموده ودر نهایت حاکمیت اسلامی و حاکمیت فقیه را از دیدگاه تاریخی بررسی خواهد نمود.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: آشنایی با اصطلاحات سیاسی، علوم سیاسی، تحلیل سیاسی
  • جلسه دوم: مبانی اندیشه‌ای نظام سیاسی اسلام
  • جلسه سوم: انواع مدل‌های حکومتی، مقبولیت و مشروعیت حکومت
  • جلسه چهارم: ارکان حکومت، مشروعیت حاکم
  • جلسه پنجم: بررسی حاکمیت اسلامی و حاکمیت فقیه از دیدگاه تاریخ
  • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما