دین شناسی معرفتی

معارف و علوم قرآنی,معرفت شناسی سطح 1

داستان این دوره:

در این درس استاد خسروپناه در 8 جلسه به بحث دین شناسی معرفتی با رویکرد کلام جدید می‌پردازد در این درس با حقیقت دین و روش شناسی شناخت دین و نقد دیدگاه مختلف در این باب پرداخته و سپس به عوامل رشد و آسیب ایمان و آنگاه پلورالیزم دینی خواهیم پرداخت.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: حقیقت دین، روش منطقی دین
  • جلسه دوم: روش‌شناسی شناخت دین
  • جلسه سوم: انتظار بشر از دین
  • جلسه چهارم: نقد نظریات ملحدان در خصوص منشاء دین
  • جلسه پنجم: نقد کلی بر نظرات علل گرایش بشر به دین
  • جلسه ششم: عوامل رشد و عوامل آسیب ایمان
  • جلسه هفتم: پلورالیزم دینی1
  • جلسه هشتم: پلورالیزم دینی2
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما