حکمت روزه و احکام آن

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

حکمت روزه و احکام آن ، از دروس مناسبتی ماه مبارک رمضان است که به بررسی حکمت این فریضه مهم از زبان آیت الله جوادی آملی پرداخته است. همچنین در ادامه به احکام مرتبط با این موضوع مهم در درس اشاره شده است.

سرفصل و جلسات:

  • انواع روزه،‌ و شرایط صحت و بطلان آن
  • حکم روزه‌خواری، ‌و راه‌های اثبات اول ماه رمضان و شوال
  • آشنایی با زکات فطره و احکام آن
  • حکمت روزه
  • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما