گام دوم انقلاب اسلامی

فرهنگ و سیاست

  • تعداد کاربران:131342
  • تعداد جلسات: 3
  • مدت زمان دوره: 90 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و ورود نظام جمهوری اسلامی به فصل جدیدی از حیات خود، رهبر معظم انقلاب را بر آن داشت که در بیانیه‌ای مهم و راهبردی به تبیین ویژگی‌های مسیر پر افتخار پیموده شده در چهل سال گذشته و برکات خیره‌کننده انقلاب اسلامی در رساندن ایران عزیز به جایگاه شایسته ملت پرداختند و با تأکید بر امید واقع‌بینانه به آینده و نقش بی‌بدیل جوانان در برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمانها، خطاب به جوانان و آینده‌سازان ایران مقتدر، الزامات این جهاد بزرگ را در ۷ سرفصل اساسی بیان کردند.
این درس باعنوان " گام دوم" و در 3 جلسه ارائه شده است.
جلسه اول: روایت واقعی انقلاب اسلامی
جلسه دوم: برکات بزرگ و ظرفیت های پرشمار انقلاب اسلامی
جلسه سوم: توصیه های راهبردی برای تحقق نظام پیشرفته اسلامی و ایجاد تمدن نوین اسلامی

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول - روایت واقعی انقلاب اسلامی
  • جلسه دوم - برکات پرشمار انقلاب اسلامی
  • جلسه سوم - توصیه های تمدن ساز
  • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما