آموزش خبرنویسی

هنر و رسانه

 • استاد:دکتر احمد کارخانه
 • تعداد کاربران:207
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

امروزه مبادله ی اخبار و اطلاعات بین افراد و جوامع انسانی از ضرورتهای زندگی اجتماعی امروز است.انسانهای خواستار آنند که در کوتاهترین فرصت ،بیشترین و مهمترین اطلاعات را از محیط پیرامون خود کسب کنند؛ لذا نوع رسانه و آنچه به عنوان خبر از طریق رسانه های جمعی در اختیار آنها قرار میگیرد، نقشی کلیدی و اساسی را در زندگی روزمرةآنها ایفا میکند؛ ازاین رو همواره از وسایل ارتباط جمعی به عنوان یکی از ابزارهای جهت دهنده به افکار انسانها یاد شده؛ تا جایی که تصور دنیای بدون رسانه برای انسانها بسیار دشوار است. در این درس دکتر احمد کارخانه طی پنج جلسه به بررسی و آموزش مفاهیم و عناصر اساسی خبرنویسی ،ارزش های خبری ، ساختمان خبر ، تیر و لید انواع قالب ها و سبک خبرنویسی و ویژگی ها و معایب سبک های خبری همراه با مثال و تمرین به صورت کاملا کاربردی می پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - خبر و قالب های خبری
 • جلسه دوم - عناصر خبری
 • جلسه سوم - ارزش های خبری و عناصر آن
 • جلسه چهارم - ساختمان خبر
 • جلسه پنجم - معرفی سبک های خبری
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما