گونه شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر 1

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

این درس توسط  حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه در7جلسه تهیه گردیده و به موضوع جریان روشنفکری در ایران معاصر می‌پردازد

سرفصل و جلسات:

  • آشنایی کلی باجریان های فکری موثر در ایران
  • مفاهیم کلی جریان شناسی روشنفکری دینی
  • علل و انحطاط تمدن اسلامی
  • آشنایی با مدرنیته، آثار و دستاوردها(قسمت اول)
  • آشنایی با مدرنیته، آثار و دستاوردها(قسمت دوم)
  • مبانی مقدماتی روشنفکری ایرانی اسلامی
  • آشنایی با جریان های روشنفکری در ایران( قسمت اول)
  • آزمون پایانی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما