درسهای بندگی در سوره فرقان - بخش دوم

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:دکتر مهدی فانی
 • تعداد کاربران:47394
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

در این درس دکتر مهدی فانی در 8 جلسه به تفسیرآیات ذیل می‌پردازد در این مبحث با تفسیر آیات 45 الی 77 سوره فرقان به همراه تفسیر آیات 18 سوره لقمان، 88 سوره حشر، 24 سوره اسرا، 34 سوره فصلت، 17 و 18 سوره ذاریات، آیه 97 سوره نساء و.. آشنا خواهیم شد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: تفسیر آیات 45 تا 52 سوره فرقان
 • جلسه دوم: تفسیر آیه 53 الی 58 سوره فرقان
 • جلسه سوم: تفسیر آیات 59 الی 63 سوره فرقان
 • جلسه چهارم: تفسیر آیه 64 الی 72 سوره فرقان
 • جلسه پنجم: تفسیر آیات 73 الی 77 سوره فرقان
 • جلسه ششم: تفسیر آیات 63 سوره فرقان، 18 سوره لقمان، 88 سوره حشر، 24 سوره اسرا و 34 سوره فصلت
 • جلسه هفتم: تفسیر آیه 17 و 18 سوره ذاریات، آیه 65 سوره فرقان، آیه 97 سوره نساء، آیه 67 سوره فرقان و ...
 • جلسه هشتم: تفسیر آیات 68 تا 77 سوره فرقان
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما