جریان شناسی رسانه‌های غربی

هنر و رسانه

 • استاد:دکتر سیداحمد سادات
 • تعداد کاربران:53596
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس دکتر سید احمد سادات در 5 جلسه به جنبش دانشجویی و جوانب آن می پردازد رسانه‌ها در عصر حاضر حکم تیغ دو لبه‌ای را دارند که نوع کاربرد آن بر افکار عمومی بسیار مؤثر است. هم می‌توانند مخرب جامعه در ابتذال فرهنگی و اشاعه فرهنگ اباحی‌گری باشند و هم می‌توانند نقش اساسی در توسعۀ همه جانبۀ کشور در راستای چشم‌انداز توسعه کشور باشند. درس "جریان شناسی رسانه" موضوعاتی از قبیل: رسانه ابزاری برای استعمار، تسلط صهیونیسم بر رسانه‌های غرب و جریان‌شناسی رسانه‌های جهان عرب را بررسی می‌کند.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: رسانه ابزاری برای استعمار
 • جلسه دوم: سلطه بر رسانه‌ها
 • جلسه سوم: تسلط صهیونیسم بر رسانه‌های غرب
 • جلسه چهارم: مالکان رسانه‌های غربی و عربی چه کسانی هستند؟
 • جلسه پنجم: جریان‌شناسی رسانه‌های جهان عرب
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما