سیری درنهج البلاغه -اول

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام کمالی قمی در 6 جلسه به توضیحاتی پیرامون کتاب "سیری در نهج البلاغه" می‌پردازد این درس کتاب سیری در نهج البلاغه معرفی و به همراه آن تعقل و فلسفه در نهج البلاغه را بیان نموده و در ادامه به بررسی صفات ذات حضرت حق عبادت، روح عبادت، حکومت و نیازهای روانی مردم، اولویت اهل بیت برای خلافت خواهد پرداخت.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: معرفی کتاب سیری در نهج البلاغه
  • جلسه دوم: تعقل و فلسفه در نهج البلاغه
  • جلسه سوم: بررسی صفات ذات حضرت حق
  • جلسه چهارم: عبادت، روح عبادت، اصناف عبادت کنندگان
  • جلسه پنجم: حکومت و نیازهای روانی مردم
  • جلسه ششم: اولویت اهل بیت برای خلافت
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما