کتاب اندیشه1(آیت الله سبحانی)-بخش اول

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:71495
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس توسط جمعی از اساتید و پژوهشگران در 5 جلسه تهیه شده است. دراین درس از چیستی و حقیقت انسان از دیدگاه قرآن و متفکران غربی، ایمان دینی وآثار و فواید آن در زندگی صحبت می‌شود همچنین درادامه به معنای فطرت و نشانه های آن، برهان علیت و جوانب آن پرداخته خواهد شد

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول :چیستی انسان، خودشناسی، انسان و بحران‌های فرارو
 • جلسه دوم: ایمان، متعلقات ایمان، درجات ایمان
 • جلسه سوم : برهان فطرت بر وجود خدا
 • جلسه چهارم: برهان علّی، اصل علیّت
 • جلسه پنجم: برهان نظم
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما