نگاه تاریخی به دین یهود

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:دکتر امیر خواص
 • تعداد کاربران:42798
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

در این درس دکتر امیر خواص در 8 جلسه به بحث ادیان ابراهیمی می‌پردازد در این درس به تعریف لغوی و اصطلاحی دین ، ادیان توحیدی و غیر توحیدی، یهود، کتب یهود و یهود در دوران قبل و بعد حضرت موسی (ع) خواهیم پرداخت.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: تعریف لغوی و اصطلاحی دین
 • جلسه دوم: ادیان توحیدی و غیر توحیدی ، ادیان شرقی و ادیان غربی
 • جلسه سوم: بررسی دین یهود
 • جلسه چهارم: کتاب مقدس و اسفار پنج‌گانه
 • جلسه پنجم: هجرت بنی اسرائیل
 • جلسه ششم: گوساله پرستی بنی اسرائیل
 • جلسه هفتم: چگونگی انتصاب جانشین حضرت موسی
 • جلسه هشتم: دوران بعد از حضرت موسی(علیه السلام)
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما