کتاب دانش خانواده(خانم آیت اللهی) - بخش اول

مهارت های عمومی

 • استاد:دکتر زهرا آیت اللهی
 • تعداد کاربران:63259
 • تعداد جلسات: 9
 • مدت زمان دوره: 270 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس سرکار خانم آیت اللهی در 9 جلسه به موضوعات ذیل می‌پردازد این درس مطابق کتاب دانش خانواده و جمعیت بوده و ابتداً از تعریف خانواده و نحوه‌ی شکل‌گیری آن آغاز شده است و سپس به آسیب‌های ارتباطات آزاد دختر و پسر و درطرف مقابل آن، فواید ازدواج پرداخته است. معیار انتخاب همسر و راهکار‌های تحکیم خانواده از دیگر مباحث مهم پرداخته شده در این درس می‌باشد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: تعریف خانواده، هدایت صحیح تمایل به جنس مخالف
 • جلسه دوم: آسیب‌های ارتباط آزاد دختر و پسر
 • جلسه سوم: فواید ازدواج، موانع ازدواج
 • جلسه چهارم: معیارهای انتخاب همسر
 • جلسه پنجم: معیارهای انتخاب در ازدواج مجدد در صورت فوت یا طلاق همسر
 • جلسه ششم: تناسب بین حق و مسئولیت، حقوق خانواده
 • جلسه هفتم: قوانین مربوط به عقد و ازدواج
 • جلسه هشتم: حقوق مشترک، حقوق اختصاصی زن
 • جلسه نهم: راهکارهای تحکیم خانواده
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما