حکومت امیرالمومنین (ع)

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:41024
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

درس "ناگفته‌های تاریخ صدر اسلام" در 4 بخش توسط دکتر دزفولی تدریس گردیده. این بخش در 6 جلسه به عناوین ذیل می‌پردازد در این درس استاد پس از بیان ظلم و آزار قریش در حق پیامبر و مسلمانان به توطئه عایشه برعلیه حضرت علی (ع) می‌پردازد و در ادامه به زندگی معاویه و ماجرای خوارج پرداخته و در انتها خدمات اجتماعی امیرالمومنین(ع) در زمان حکومت و علت مدیون بودن بقای اسلام به حضرتشان را بیان می‌نماید.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: آزار و ظلم قریش بر پیامبر و مسلمانان
 • جلسه دوم: توطئه علیه حضرت علی(علیه السلام)
 • جلسه سوم: خلاصه‌ای از زندگی‌نامه سیاه معاویه
 • جلسه چهارم: خوارج و تهمت به کافر شدن علی(علیه السلام)
 • جلسه پنجم: خدمات اجتماعی امیرالمومنین(علیه السلام) در زمان حکومت
 • جلسه ششم: بقاء اسلام، مدیون امیرالمومنین علی علیه السلام
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما