تفسیر سوره های توحید،عصروکوثر

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:دکتر مهدی فانی
 • تعداد کاربران:102900
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

در این درس دکتر فانی در 4 جلسه به تفسیر سوره های توحید، کوثر و عصر می‌پردازد

سه سوره توحید، کوثر و عصر از سوره های کوتاه قرآن کریم هستند که جایگاهی مهمی دارند و مفهایم بلند در آنها نهفته است. دکتر فانی در این درس تفسیری خلاصه و مفید از این سه سوره مهم ارئه نموده است.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: تفسیر سوره توحید
 • جلسه دوم: تفسیر سوره کوثر
 • جلسه سوم: تفسیر سوره عصر بخش اول
 • جلسه چهارم: تفسیر سوره عصر بخش دوم
 • آزمون پایانی و دریافت گواهی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما