درسهای بندگی در سوره فرقان - بخش اول

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:دکتر مهدی فانی
 • تعداد کاربران:77054
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

در این درس دکتر مهدی فانی در 8 جلسه به تفسیرآیات ذیل می‌پردازد در این مبحث با مفاهیم اولیه تفسیر، انواع تفسیر و نیز جنبه بشری پیامبر(ص) به همراه تفسیر آیات 15 الی 44 سوره فرقان آشنا خواهیم شد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: آشنایی با مفاهیم اولیه تفسیر
 • جلسه دوم: انواع تفسیر
 • جلسه سوم: نگاه به جنبه بشری پیامبر(ص)
 • جلسه چهارم: تفسیر آیات 15 تا 20 سوره فرقان
 • جلسه پنجم: تفسیر آیه 21 سوره فرقان
 • جلسه ششم: تفسیر آیه 25 تا 30 سوره فرقان
 • جلسه هفتم:تفسیر آیه 31 تا 37 سوره فرقان
 • جلسه هشتم: تفسیر آیه 38 تا 43 سوره فرقان
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما