دموکراسی و مردم سالاری دینی

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی سطح 3

داستان این دوره:

این درس توسط دکتر محمد جواد نوروزی در 7 جلسه بیان گردیده است هدف استاد در این درس بحث حکومت و نیز بیان و نقد دیدگاه‌های مختلف در مورد حکومت و عامل مشروعیت حکومت می‌باشد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: نقد نظریه قرارداد اجتماعی، از دیدگاه اسلام
  • جلسه دوم: عامل مشروعیت حکومت
  • جلسه سوم: مشروعیت مردمی؛ پایه دمکراسی
  • جلسه چهارم: مردم سالاری دینی
  • جلسه پنجم: ولایت و رهبری در عصر غیبت
  • جلسه ششم: حیطه اختیارات مراجع تقلید در مسائل اجتماعی
  • جلسه هفتم: نکاتی مهم در روشن شدن نظریه ولایت فقیه
  • آزمون نهایی و دربافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما