آشنائی با اندیشه اسلامی2-دوم

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

این درس توسط حجت الاسلام حاجی ابراهیم در 9 جلسه بیان گردیده در این درس استاد به مباحث؛ شناخت مسئله معجزه برای پیامبر، اعجاز قرآن، مسئله تحدی، خاتمیت ،ضرورت و دلایل عقلی، نقلی امامت و سپس دوران غیبت، ولایت فقیه و حکومت خواهد پرداخت.

سرفصل و جلسات:

  • درس اول: شناخت مسئله معجزه برای پیامبر
  • درس دوم: نقدی بر کثرت گرائی دینی
  • درس سوم: بحث اعجاز قرآن و تحدی های آن
  • درس چهارم: آشنائی با موضوع خاتمیت پیامبر خدا
  • درس پنجم: ویژگی های سیستم قانون گذاری و آغاز بحث امامت
  • درس ششم: ضرورت و دلایل عقلی امامت
  • درس هفتم: ضرورت و دلایل نقلی و روائی امامت
  • درس هشتم: رهبری و حکومت در دوران غیبت
  • درس نهم: ولایت فقیه، و حکومت
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما