حقیقت مظلوم - درسنامه علوی

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

بازخوانی صفحات تاریخ صدر اسلام می تواند رموز جریانات معاصر را بگشاید. تاریخ بارها و بارها تکرار می شود و دانستن آنچه در تاریخ زندگانی امام علی (ع) است، برای کسانی که به دنبال دانستن شاخصهای حکومت و عدالت علوی هستند، ضروری است. درسنامه علوی با عنوان حقیقت مظلوم راجع به تاریخچه حکومت حضرت علی(ع)، اقدامات ویژه و اصلاحی ایشان پس از قبول حاکمیت و موضع گیری های ایشان در قبال فتنه های آن زمان مانند جنگ جمل، صفین و نهروان و واکاوی انحرافاتی که در آن زمان اتفاق افتاد،

سرفصل و جلسات:

 • جلسه 1 - حکومت اسلامی بر مدار عدالت علوی
 • جلسه 2 - اقدامات اصلاحی امام علی(ع) در دوران حاکمیت
 • جلسه 3 - آغاز فتنه بزرگ جمل
 • جلسه 4 - پشت پرده خدعه جریان فتنه در جنگ جمل
 • جلسه 5 - عبرتهای تاریخی جنگ جمل
 • جلسه 6 - واکاوی پدیده «فتنه» از دیدگاه امام علی(ع)
 • جلسه 7 - جریان شناسی جبهه باطل در عصر حکومت امیرمومنان(ع)
 • جلسه 8 - فتنه صفین و شمشیر آخته بنی امیه
 • جلسه 9 - بررسی ماجرای حکمیت و جریان انحرافی خوارج
 • جلسه 10 - نهروان، و حقیقتی که مظلوم ماند
 • آزمون پایانی
 • دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما