اسلام و سکولاریزم

معارف و علوم قرآنی,معرفت شناسی سطح 2

داستان این دوره:

در این درس استاد خسروپناه در 5 جلسه به بحث اسلام شناسی در کلام جدید می پردازد دراین درس به قلمرو اسلام در حوزه فقه، اخلاق و قلمرو عقل در اسلام پرداخته و در مورد سکولاریسم ،تعاریف ایدئولوژی و نیز حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام خواهیم پرداخت.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: قلمرو اسلام در حوزه فقه، اخلاق و...
  • جلسه دوم: سکولاریسم
  • جلسه سوم: تعاریف ایدئولوژی
  • جلسه چهارم: مدل حکومتی اسلام
  • جلسه پنجم: اسلام و حقوق اجتماعی سیاسی مردم
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما