کتاب اندیشه 2(دکترغفارزاده)-بخش اول

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:53962
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس توسط جمعی از اساتید در 8 جلسه به وحی و خاتمیت می پردازد دراین درس به موضوع وحی و پیامبری ، اعجاز قرآن و خاتمیت، رابطه علم و دین و نیز قلمرو دین خواهیم پرداخت

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: وحی و پیامبری 1
 • جلسه دوم: وحی و پیامبری2
 • جلسه سوم: رابطه علم و دین
 • جلسه چهارم: قرآن، اعجاز و مصونیت آن از تحریف
 • جلسه پنجم: خاتمیت 1
 • جلسه ششم: خاتمیت 2
 • جلسه هفتم: قلمرو دین
 • جلسه هشتم: قلمرو دین اسلام
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما