ولایت فقیه و حکومت اسلامی

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی سطح 1

داستان این دوره:

در این درس دکتر خسروپناه در 5 جلسه به موضوع ولایت فقیه می پردازد استاد در این درس موضوع "ولایت فقیه" را از منظر قرآن، روایات، فقهای معاصر و شبهات پیرامون آن بررسی نموده و سپس به اثبات ولایت فقیه و اصل ضرورت حکومت می‌پردازد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: بررسی آراء و اندیشه‌های علمای اسلام پیرامون ولایت فقیه
  • جلسه دوم: دیدگاه فقهای معاصردر مورد ولایت فقیه
  • جلسه سوم: اثبات ولایت فقیه، اصل ضرورت حکومت
  • جلسه چهارم: بررسی دلایل قرانی و روایی در مورد ولایت
  • جلسه پنجم: بررسی شبهات پیرامون ولایت فقیه و حکومت اسلامی
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما