تاریخ پزشکی ایرانی - اسلامی

فرهنگ و سیاست,تاریخ علم و تمدن اسلامی سطح 1

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:86252
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس توسط جمعی از اساتید در 6 جلسه به موضوع پزشکی در تاریخ اسلامی - ایرانی می پردازد مجموعه سه قسمتی " آشنایی با تاریخ فرهنگ و تمدن پزشکی" حاصل تلاش جعمی از اساتید دانشگاه است. این مجموعه به نورآوری‌ها، اصول و مبانی پزشکی اسلامی-ایرانی پرداخته و تاثیر آن بر پزشکی جهان را بررسی می‌نماید.

سرفصل و جلسات:

 • .
 • جلسه اول: تأثیر پزشکی ایرانی اسلامی بر پزشکی جهان 1 (شمس شریعت)
 • جلسه دوم:تأثیر پزشکی ایرانی اسلامی بر پزشکی جهان 2 (شمس شریعت)
 • جلسه سوم: آشنایی با اصول و مبانی طب سنتی ایران 1 (محسن ناصری)
 • جلسه چهارم: آشنایی با اصول و مبانی طب سنتی ایران 2 (محسن ناصری)
 • جلسه پنجم: گیاهان دارویی 1(محمدرضا شمس اردکانی)
 • جلسه ششم: گیاهان دارویی 2(محمدرضا شمس اردکانی)
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه
 • .

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما