از فتح مکه تا سقیفه

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

درس "نگاهی کاربردی به تاریخ اسلامی" در 4 بخش توسط دکتر رجبی دوانی تدریس گردیده . این بخش در 6 جلسه به عناوین ذیل می‌پردازد در این درس استاد در ادامه دو درس گذشته به بررسی تاریخ اسلام از صلح حدیبیه تا عصر فتوحات اسلامی پرداخته است. که از مباحث مطرح شده می‌توان به مشکلات پیامبر (ص) با یهودیان اطراف مدینه، منافقین مدینه، ماجرای سقیفه، عملکرد امام علی(ع) در دوران خلفا اشاره نمود.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول:از صلح حدیبیه تا فتح مکه / پیامبر و یهودیان بنی قینقاع، بنی نضیر، بنی قریظه
  • جلسه دوم: خیبر و جریان نفاق در مدینه
  • جلسه سوم: رحلت پیامبر و ماجرای سقیفه
  • جلسه چهارم: جنگ نرم علیه حضرت امیر (ع) بعد از سقیفه
  • جلسه پنجم: عملکرد امام علی (ع) در دوره خلفا
  • جلسه ششم: عصر فتوحات اسلامی
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما