سبک حکومت و زندگی خلفا

فرهنگ و سیاست,معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:25498
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس در 6 جلسه با موضوع سبک زندگی و حکومت خلفا تدوین شده است

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: مالک بن نویره و پرسش از وصایت علی(علیه السلام)
 • جلسه دوم: اجتهادات خلفا در برابر نصوص قرآن و سنت پیامبر
 • جلسه سوم: حکومت کاملاً عربی سرلوحه خلیفه دوم
 • جلسه چهارم: تهمت‌هایی به خداوند متعال
 • جلسه پنجم: خلیفه سوم و زندگی اشرافی
 • جلسه ششم: اقدامات حضرت علی(علیه السلام) در طی 25 سال
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما