خدا شناسی-اثبات وجود خدا

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس استاد خسروپناه در 6 جلسه به بحث خداشناسی در کلام جدید می پردازد
دراین درس به طرح دیدگاه‌های مختلف در مورد صفات خدا راه‌های شناخت صفات خدا و معانی هریک از صفات خدا پرداخته و همینطور سیر آفاق و انفس و مسئله شر و مسئله توحید و اهمیت معاد نیز آموزش داده خواهد شد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول:تعاریف چیستی و تاریخچه علم کلام
  • جلسه دوم: تفاوت کلام جدید و قدیم و تفاوت آن با سایر علوم همگون
  • جلسه سوم: ساختار کلام نوین اسلامی
  • جلسه چهارم: معقولیت گزاره‌های کلامی
  • جلسه پنجم: براهین اثبات وجود خدا
  • جلسه ششم: برهان فطرت یا اجماع
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما