نشانی بهشت - درسنامه فاطمی

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

بسيار شنيده‌ايد بهشت بر روي زمين گم شده است؛ نشاني بهشت را مي‌توان از منجي آخرالزمان پرسيد. او بارها و بارها بر مزار پنهان جده‌اش فاطمه (س) حاضر شده و چه نجواهايي كه با ايشان ندارند!... درس گفتارهايي پيرامون اين بهشت به سبك زندگي فاطمي، حضرت زهرا(س) و زنان امروز و اينكه تبلور يك انسان كامل را مي‌توان در حضرت زهرا(س) يافت، پرداخته است. همچنين در اين درس گفتارها مي‌توان رسالت شفاف‌سازي بحث ولايت و امامت را در فضاي غبارآلود فت

سرفصل و جلسات:

  • اطلاعیه:
  • شاه کلید سبک زندگی فاطمی
  • فاطمه زهرا(س) و زن امروز
  • تبلورمعنای انسان کامل در وجود حضرت زهرا(س)
  • رسالت بزرگ دخت پیامبر(س) در صحنه ی غبار آلود فتنه
  • جلسه پنجم:آزمون پایانی
  • بخش تکمیلی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما