احکام عمومی

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

از همان سالهای نوجوانی و بلوغ، متناسب با آیین برگزیده، اعمال و مناسکی بر هر فرد لازم می‌شود. متناسب با آیین مبین اسلام هم فرد مکلّف باید، اعمال دینی خود را به خوبی و صحیح انجام دهد تا پایه سایر اعمال گردد. بارها و بارها مشاهده می‌شود افرادی که در سنین مختلف و در جایگاهها و موقعیتهای اجتماعی حتی ممتاز هم قرار دارند و شاید حتی دیگر نخواهند و نتوانند برای یادگیری صحیح این آداب و اعمال به کسی مراجعه کنند!

سرفصل و جلسات:

  • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
  • جلسه اول: آشنایی با احکام وضو
  • جلسه دوم: آشنایی با برخی احکام تیمم وغسل
  • جلسه سوم: آشنائی با برخی ازاحکام نماز
  • جلسه پایانی این درس
  • صدور گواهی پایان درس احکام اولیه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما