آشنایی با آیین زندگی - بخش دوم

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:57398
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس توسط جمعی از اساتید در 5 جلسه تهیه گردیده و به موضوع روش زندگی می‌پردازد در این درس استاد با پرداختن به جایگاه اخلاق کاربردی، دانشجو را با اخلاق معیشت، معاشرت و اخلاق سیاست آشنا خواهد نمود.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: اخلاق معاشرت
 • جلسه دوم: اخلاق جنسی
 • جلسه سوم: اخلاق سیاست (اخلاق زمامداری)
 • جلسه چهارم: اخلاق مناظره و گفتگوی علمی
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما