مهارت های ارتباطی همسران

مهارت های عمومی,مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی

 • استاد:دکتر حمید حبشی
 • تعداد کاربران:78677
 • تعداد جلسات: 10
 • مدت زمان دوره: 300 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 41
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

مهارت های ارتباطی همسران با تدریس دکتر حمید حبشی به سرفصلهایی چون مهارتهای لازم و مدیریت تفاوتهابرای مدیریت زندگی مشترک ، قواعد اصلاح نگرش به زندگی ، اصول درخواست از همسر، مدیریت روابط با خانواده همسر در قالب 10 جلسه پرداخته است.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول : مهارتهای لازم برای مدیریت زندگی مشترک
 • جلسه دوم : مدیریت تفاوتها در زندگی مشترک ( اصول مواجه مرد با نیاز زن )
 • جلسه سوم : مدیریت تفاوتها در زندگی مشترک ( اصول مواجه زن با نیاز مرد )
 • جلسه چهارم : قواعد اصلاح نگرش به زندگی(بخش اول)
 • جلسه پنجم : قواعد اصلاح نگرش به زندگی(بخش دوم)
 • جلسه ششم : اصول درخواست از همسر(روش‌ها)
 • جلسه هفتم : اصول درخواست از همسر (بایدها و نبایدها)
 • جلسه هشتم : اصول درخواست از همسر (قواعد)
 • جلسه نهم : مدیریت روابط با خانواده همسر (روش صحیح برخورد با انتظارات والدین)
 • جلسه دهم : مدیریت روابط با خانواده همسر (مهارت نظردهی و نظر پذیری در خانواده های يكديگر)
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما