سلوک اسلامی

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

خوش‌اخلاقی واژه‌ای است انتزاعی! ترکیب چند صفت خوب موجب می‌شود تا این صفت به کسی داده شود. این روزها هرکسی با هر دیدگاهی تلاش می‌کند تا اخلاق را معنی کند. اما لازم است تا بدانیم این انسان که قرار است صفت خوش‌اخلاقی به او متصف گردد، چه شرایط و اقتضائاتی دارد و باید چه کند؟ در ضمن فراموش نکنید اخلاق فقط بک درس و چند واحد و چند کتاب و... نیست. اخلاق یعنی بدان

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول: هوای نفس، عامل محجوب شدن انسان از حق تعالی
 • جلسه دوم: راه شکستن موجودیت فعلی و یا مرتبه نفسانی
 • جلسه سوم: تعریف هوای نفس
 • جلسه چهارم: مرزهوی تا کجاست؟
 • جلسه پنجم: بحث در موضوع بخل و عواقب آن
 • جلسه ششم: اجتناب نکردن از مال حرام
 • جلسه هفتم: امانتداری و خیانت و مسئله خوض در باطل
 • جلسه هشتم: بی‌جا صحبت کردن
 • جلسه نهم: اذیت مومن1
 • جلسه دهم: اذیت مومن2
 • جلسه یازدهم:بحث اکرام و اعزار مومن
 • جلسه دوازدهم: موضوع حسد و آثار آن
 • جلسه سیزدهم:ادامه بحث حسد
 • جلسه چهاردهم: ایجاد خوف در دل مومنین و آثار آن
 • جلسه پانزدهم:بحث ادخال سرور در قلب مومن
 • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی
 • صدور گواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما