فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

فرهنگ و سیاست,تاریخ علم و تمدن اسلامی سطح 1

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:123468
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس توسط جمعی از اساتید در 8 جلسه به موضوع پزشکی در تاریخ اسلامی - ایرانی می پردازد مجموعه سه قسمتی " آشنایی با تاریخ فرهنگ و تمدن پزشکی" حاصل تلاش جعمی از اساتید دانشگاه است. این مجموعه به تاریخ علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی و با دغدغه‌ی احیای آن در عصر حاضر با رویکرد پزشکی می‌پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • .
 • جلسه اول: تاریخ علوم 1 (دکتر فرید قاسملو)
 • جلسه دوم: تاریخ علوم 2 (دکتر فرید قاسملو)
 • جلسه سوم: کلیات و مباحث پایه 1(فاطمه جان احمدی)
 • جلسه چهارم: کلیات و مباحث پایه 2(فاطمه جان احمدی)
 • جلسه پنجم: علل رکود وایستائی تمدن اسلامی (جان احمدی)
 • جلسه ششم: احیای تمدن اسلامی در عصر حاضر (جان احمدی)
 • جلسه هفتم: فرهنگ و تمدن اسلامی و ایران 1 (نعمت الله صفری)
 • جلسه هشتم: فرهنگ و تمدن اسلامی و ایران 2 (نعمت الله صفری)
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما