انسان شناسی - انسان و خلافت الهی

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام رجبی در 6 جلسه به بحث انسان شناسی می پردازد استاد در این درس بر آن است تا به بحث در مورد قدرت انسان، امیال و اراده، مسئله روح، شبهات معاد و رابطه دنیا و آخرت بپردازد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: مفهوم انسان شناسی، ضرورت انسان‌شناسی
  • جلسه دوم: واژه انسان و مترادف‌های آن در قرآن، آفرینش آدم
  • جلسه سوم: منشاء آفرینش انسان در قرآن، مراحل آفرینش انسان
  • جلسه چهارم: خلافت الهی، کرامت انسان
  • جلسه پنجم: مسأله جبر و اختیار
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما