string(23) "Empty reply from server" مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان

فنون مصاحبه در نشریات دانشجویی

هنر و رسانه

  • تعداد کاربران:733
  • تعداد جلسات: 5
  • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

درس آموزش مجازی «فنون مصاحبه در نشریات دانشجویی » منبعی دست اول است برای دانشجویان و همه کسانی که می خواهند بدانند فن مصاحبه چگونه فنی است و کاربرد آن برای روزنامه نگاران چگونه می باشد در این درس توضیح داده می شود که یک دانشجو برای تبدیل به یک روزنامه نگار حرفه ای باید چگونه عمل کند و برای کسب و دریافت اطلاعات از چه اصولی بهره ببرد به همین منظور دکتر احمد کارخانه نیز در این درس اشاراتی به اصول و اساس فن مصاحبه دارد و آموزش می دهد که چگونه یک دانشجو ی تازه کار می تواند با استفاده از فن مصاحبه در قامت یک روزنامه نگار حرفه ای ظاهر شود و با مصاحبه ی خود تحولاتی را در حیطه ی دانشگاه شکل دهد مدرس همچنین با آوردن مثال هایی جذاب و کاربردی تلاش میکند تا مخاطب را با تجربیات و مصاحبه های موفق دیگر روزنامه نگاران آشنا کند و با پرداختن به موضوعاتی مثل ارکان اصلی مصاحبه ، تفاوت مصاحبه با دیگر قالب های خبری ، شَم خبری ، ترفند های مصاحبه و... کاربرد این درس را برای روزنامه نگار تازه کار ملموس ترکند.

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما