آشنایی با معارف مهدوی

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

طرح مباحث مهدويت چه ضرورتی دارد؟ ویژگی های امام زمان(عج) و علت غیبت ایشان چیست؟ اساسا امام غائب چه فائده‌ای دارد و آیا می توان با او ملاقات کرد؟ انتظار به چه صورت باید باشد؟ علايم ظهور چیست؟

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: ضرورت طرح مباحث مهدويت و كليات امامت
 • جلسه دوم: امام مهدي(عج) در يك نگاه
 • جلسه سوم: دوران اختفا و پنهان زيستن امام مهدی(عج)
 • جلسه چهارم: امام مهدي(عج) در آينة قرآن و روايات
 • جلسه پنجم: امام مهدي(عج) در نگاه اهل سنت
 • جلسه ششم: غيبت امام زمان(عج) و علل آن
 • جلسه هفتم: فوائد امام غائب
 • جلسه هشتم: ملاقات و طول عمر امام مهدی(عج)
 • جلسه نهم: انتظار
 • جلسه دهم: شرايط و علايم ظهور
 • جلسه یازدهم: ظهور و اهداف حكومت جهاني مهدوی
 • جلسه دوازدهم: برنامه‌هاي حكومت جهاني مهدوی
 • جلسه سیزدهم: دستاوردها، قلمرو و مدت حكومت مهدوی
 • جلسه چهاردهم: رجعت
 • جلسه پانزدهم: آسيب شناسي مباحث مهدويت
 • آزمون پایانی
 • دریافت گواهی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما