حق،تکلیف و آزادی

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی سطح 3

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام جوان آراسته در 8 جلسه به حقوق انسان در اسلام می پردازد در این درس به بحث انسان و حقوق او، حق طبیعی و رابطه حق و تکلیف از منظر اسلام به همراه نمونه‌هایی از حقوق را بررسی خواهیم نمود.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: جامعیت نگاه اسلام به انسان و حقوق او
  • جلسه دوم: مبنای حق بودن و حق داشتن
  • جلسه سوم: مسئله ی حقوق طبیعی در اسلام
  • جلسه چهارم: عدالت و تساوی
  • جلسه پنجم: آزادی در ابعاد مختلف
  • جلسه ششم: رابطه ی حق و تکلیف در نظام حقوقی اسلام
  • جلسه هفتم: مصادیق و نمونه‌‎های حقوق1 (حق حیات)
  • جلسه هشتم: مصادیق و نمونه‌‎های حقوق2 (حق امنیت)
  • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما