اقتصادایران:لیبرالی یا مقاومتی؟!

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی (اقصاد مقاومتی)

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:53893
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

اقتصاد پویا و سالم، همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مردم و سیاست مداران بوده است. در سال های اخیر تحریم های ظالمانه و سنگ اندازی های دشمن، مشکلات جدیدی را بر سر راه اقتصاد کشور و معاش مردم ایجاد کرده است. اما واقعا، راهکار رهایی از اقتصاد بیمار ایران چیست؟ آیا دست برداشتن از اهداف مقدس اسلامی -ایرانی می تواند اقتصاد ایران را از این مشکلات رهایی بخشد؟ آیا تنها متد عملی اقتصاد در جهان، اقتصاد "لیبرالی" است؟ در این درس ابتدا با فراز و نشیب های اقتصاد لیبرالی در جهان که به تغییر مسیر آن منجر شده است، آشنا خواهید شد؛ سپس با طرح "اقتصاد

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: غرب چگونه غرب شد
 • جلسه دوم: چرایی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد در قانون اساسی
 • جلسه سوم: اقتصاد در منظر امام (ره) و رهبری
 • جلسه چهارم: نحوه برخورد با تحریم‌ها
 • جلسه پنجم: تاریخچه، ساختار و هدف تحریم‌ها
 • جلسه ششم: تعریف خام‌فروشی، روال و منافع حاصل از آن
 • جلسه هفتم: آسیب‌های خام‌فروشی و اقتصاد وابسته به نفت
 • جلسه هشتم: صنعت و تجارت در اقتصاد مقاومتی
 • جلسه پایانی: آزمون و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما