از خلفا تا ولایت و شهادت علی علیه السلام

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:24923
 • تعداد جلسات: 7
 • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

درس "از خلفا تا ولایت و شهادت علی علیه السلام" در 7 بخش تدریس گردیده

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: عصر عثمان
 • جلسه دوم: از مرگ عثمان تا خلافت حضرت امیر (ع)
 • جلسه سوم: حضور حضرت به عنوان خلیفه در مدینه / جنگ ناکثین
 • جلسه چهارم: ادامه جنگ ناکثین
 • جلسه پنجم: درگیری حضرت امام علی (ع) با معاویه
 • جلسه ششم: جنگ صفین
 • جلسه هفتم: از حکمیت تا شهادت حضرت امیر و امام حسن مجتبی(ع)
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما