گفتارهایی پیرامون عاشورا

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

درس گفتارهایی پیرامون عاشورا با تدریس استاد مصباح یزدی در قالب ده جلسه با هدف پاسخگویی به شبهات پیرامون عاشورا و علل وقوع حادثه کربلا ارائه می گردد.

سرفصل و جلسات:

 • بررسی شبهاتی پیرامون عزاداری محرم
 • بررسی شبهاتی پیرامون عزاداری محرم - 2
 • زمینه های قیام عاشورا - بخش اول
 • زمینه های قیام عاشورا- بخش دوم
 • زمینه های قیام عاشورا - بخش سوم
 • هدف از قیام عاشورا-بخش اول
 • هدف از قیام عاشورا-بخش دوم
 • امر به معروف و نهی از منکر-بخش اول
 • امر به معروف و نهی از منکر-بخش دوم
 • امر به معروف و نهی ازمنکر درقرآن
 • آزمون پایان دوره
 • وظایف حکومت و مردم در شرایط حاضر

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما