آشنایی با آیین زندگی - بخش اول

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:82804
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس توسط جمعی از اساتید در 4 جلسه تهیه گردیده و به موضوع روش زندگی می‌پردازد در این درس استاد با پرداختن به جایگاه اخلاق کاربردی، شما را با اخلاق دانش‌اندوزی، اخلاق پژوهشی و شیوه اخلاقی مواجه با اندیشه‌ها آشنا خواهد نمود.

سرفصل و جلسات:

 • مقدمه: معناشناسی و جایگاه اخلاق کاربردی
 • فصل اول: اخلاق دانش اندوزی
 • فصل دوم: اخلاق پژوهش
 • فصل سوم: اخلاق نقد (شیوه اخلاقی مواجهه با اندیشه ها)
 • فصل چهارم: اخلاق معیشت
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما