دوره آموزشی دانش افزایی اندیشه سیاسی

استادان

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:114
 • تعداد جلسات: 26
 • مدت زمان دوره: 780 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

 • سیاست چیست؟
 • حکومت
 • ضرورت حکومت
 • رابطه دین و سیاست قسمت اول
 • رابطه دین و سیاست قسمت دوم
 • رابطه دین و سیاست قسمت سوم
 • مبانی سیاسی در قرآن - بخش اول
 • مبانی سیاسی در قرآن - بخش دوم
 • مبانی تفکرسیاسی در سنت
 • مقایسه مبانی سیاسی اهل سنت و شیعه
 • پیشینه ولایت فقیه جلسه اول
 • پیشینه ولایت فقیه جلسه دوم
 • پیشینه ولایت فقیه جلسه سوم
 • پیشینه ولایت فقیه قسمت چهارم
 • ولایت فقیه چیست ؟
 • ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه
 • شرایط و اختیارات ولی فقیه
 • نظریات فقها در زمینه حکومت و دولت
 • جایگاه اسلام و مردم در جمهوری اسلامی
 • مقایسه مردم سالاری دینی و دموکراسی غربی
 • کارآمدی نظام مردم سالاری دینی
 • پاسخ به شبهات در مورد ولایت فقیه
 • نقاط قوت و ضعف انقلاب اسلامی ( قسمت اول )
 • نقاط قوت و ضعف انقلاب اسلامی ( قسمت دوم )
 • اهداف و آرمان نظام جمهوری اسلامی
 • هدف آخر انقلاب ، وصل شدن به انقلاب مهدی ( عجل الله تعالی فرجه الشریف )
 • آزمون جامع درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما