معاد شناسی

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

چه کسی است که تاکنون با خود در مورد آخر دنیا فکر نکرده باشد؟ چه کسی است که به فرداهای دوردست و اینکه آنجا کجاست و چه اتفاقی منتظر انسانهاست نیاندیشیده باشد؟ هر آیین و ایدئولوژی‌ای برای این سوال مهم ذهن بشر پاسخی داده است. ادیان توحیدی هم با توجه به منبع لایزال وحی، پاسخ این سوال را پیش‌بینی کرده‌اند. دین مبین اسلام هم «معاد» را تبیین نموده و برای فهم بشر، آنرا به تصویر کشیده است. درس معادشناسی به این معنا پرداخته و تلاش نموده تا بحثهای مرتبط با آن مثل احتضار

سرفصل و جلسات:

 • نکات مطالعه این درس : توجه فرمائید
 • جلسه اول:یاد مرگ
 • جلسه دوم: علت ترس از مرگ
 • جلسه سوم: نشاط‌انگیزی یاد مرگ
 • جلسه چهارم:معنای احتضار، تفاوت نوع مردن انسان‌ها
 • جلسه پنجم: احتضار2
 • جلسه ششم: قبض روح 1
 • جلسه هفتم: قبض روح 2
 • جلسه هشتم: عالم قبر(شب اول قبر – سوال قبر)
 • جلسه نهم: عالم قبر(فشار قبر)
 • جلسه دهم: عالم قبر(تجسم اعمال در قبر)
 • جلسه یازدهم: برزخ(ارتباط با اموات)
 • جلسه دوازدهم: شفاعت
 • جلسه سیزدهم: عوامل کاهش فشار قبر
 • جلسه چهاردهم: موضوع تجسم اعمال
 • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی
 • صدور گواهی پایان درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما