بازخوانی رابطه ایران و غرب

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی سطح 2

 • تعداد کاربران:18666
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس توسط دکتر متقی در 6 جلسه بیان گردیده
استاد در این درس به موضوعاتی چون قراردادهای ایران و آمریکا،تحریم های غرب علیه ایران، بازخوانی رابطه در دوران پهلوی، تجربه لیبی، سابقه مذکرات، توافق بین ایران و غرب،تحریم ها و ... می پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: بررسی رابطه با غرب قبل و اوایل انقلاب
 • جلسه دوم: نقش غرب در مقابل ایران
 • جلسه سوم: مذاکره با غرب
 • جلسه چهارم: توافق با غرب
 • جلسه پنجم: تجربه لیبی
 • جلسه ششم: تحریم های آمریکا علیه ایران
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه
 • جلسه اول- موضوع: قدرت، لازمه بقای کشورها
 • جلسه دوم- موضوع: بررسی قراردادهای ما با ایالات متحده
 • جلسه سوم- موضوع: تحریمهای ایران

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما